Najlepszym sposobem naprawienia błędu Kongresu jest droga prawna, a nie uliczne protesty. Z tego powodu Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) pracuje nad przygotowaniem rezolucji dla Kongresu w postaci poprawki usuwającej Polskę z listy krajów wymienionych w ustawie Senackiej 447, która jest ustawą publiczną nr. 115-171 z 9 maja 2018 roku.

Uchwalenie przez Izbę Reprezentantów i Senat Ustawy 447, JUST ACT z 2017 r., która jest wielce niesprawiedliwej dla Polski oraz błędna i niesprawiedliwa krytyka rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie polskiego prawa Instytutu Pamięci Narodowej, potocznie nazywanego w języku angielskim prawem przeciw zniesławieniu (anti-defamation law), zeszłej wiosny, są kolejnymi przykładami kontynuacji kampanii przeciwko Polsce i polonizmowi. Możemy przygotować się na kolejny atak na prawdę i pamięć, zniesławiający Polskę i Polaków, poprzez zachęcenie naszych kolegów Amerykanów do przeczytania prawdy o roli Polski i Polaków podczas II Wojny Światowej. Stanowisko KPA w tej sprawie oraz oświadczenie Prezesa Franka J. Spuli pod tytułem Stanowisko w Sprawie JUST Act z 2017 r. (Rezolucja Senatu 447) można znaleźć na stronie internetowej Kongresu Polonii Amerykańskiej.

KPA nigdy nie zarejestrował swojego sprzeciwu wobec całego zapisu ustawy Senackiej 447 wzywającej 46 krajów, które podpisały Deklarację Terezińską, do wypełnienia swoich obowiązków w zakresie restytucji mienia ruchomego i nieruchomego należącego niegdyś do Żydów oraz do utrzymywania zabytków upamiętniających Holokaust. Zamiast tego Kongres Polonii Amerykańskiej nie chce, aby Polska była wymieniona wśród tych 46 krajów. Oświadczenie Prezesa Spuli wyraża klarowne stanowisko Kongresu Polonii Amerykańskiej w sprawie rezolucji Senatu 447. Ustawa ta nie powinna być zastosowana do Polski z dwóch powodów.

Po pierwsze, rząd Polski nie uważa Deklaracji Terezińskiej za wiążącą.

Po drugie, nie istniała żadna współpraca między nazistowskimi Niemcami a państwem Polskim, rządem Polski II wojny światowej, utworzonym po upadku II Rzeczypospolitej na początku października 1939 r., z siedzibą we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii i reprezentowanym przez Delegaturę w Polsce.

Dlatego w przeciwieństwie do Słowacji, która zapłaciła nazistowskim Niemcom za wywiezienie i posłanie Żydów do obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie, Polska nie jest zobowiązana do ustanowienia ogólnego prawa odszkodowawczego za własność prywatną należącą niegdyś do Żydów. Osoby ubiegające się o odszkodowanie mogą to zrobić w polskich sądach. Indywidualne podejście do tej kwestii znacznie lepiej pasuje do polskiego kontekstu niż  jednolite dla wszystkich prawo o wypłacie całości odszkodowania organizacjom żydowskim.

Osoby niezadowolone z polskiego wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza z ciągłości służby komunistów oraz ich licznych i znacznie młodszych protegowanych, znajdą poparcie wśród dobrze poinformowanej Polonii amerykańskiej, która zdaje sobie sprawę z tego, że komunizm w Polsce tak naprawdę nigdy nie upadł. Zamiast tego został on przekształcony, a ciągłość personelu oraz polityki z czasów komunistycznych do naszych czasów budzi ogromny niepokój. Dlatego skarga politycznie zorganizowanego żydostwa, że polskie sądy zbyt wolno rozpatrują sprawy związane z restytucją mienia utraconego podczas II Wojny Światowej, jest zasadna. Jednakże proponowane przez nich zadośćuczynienie w postaci prawa restytucji mienia jest niesprawiedliwe wobec Polski i Polaków. Zamiast tego konieczna jest reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tylko takie podejście zapewni uczciwą grę.

Tej wiosny agenci Kremla działający na terenie Stanów Zjednoczonych ciężko pracują, aby przekonać Polonię amerykańską, że utworzenie stałych baz NATO z amerykańskimi siłami zbrojnymi w naszym rodzinnym kraju jest w rzeczywistości sprzeczne z interesami Polski. Nasi wrogowie chcą, abyśmy uwierzyli, że dzięki rozmieszczeniu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce, ich wojska będą rozwijać interesy zorganizowanego politycznie żydostwa międzynarodowego na polskiej ziemi, po to by wywrzeć presję na Polskę, aby zapłaciła ekstrawaganckie odszkodowania za majątek wcześniej należący do Żydów. Dla Amerykanów powodem utworzenia stałych baz NATO w Polsce jest powstrzymanie agresji Kremla, a nie wywieranie nacisku na Polskę, by wypłaciła odszkodowania. Kongresu Polonii Amerykańskiej jest przekonany, że stałe bazy NATO w Polsce są niezbędnym środkiem odstraszającym agresję rosyjską.

Tylko ci, którzy nie odwiedzają naszej strony internetowej, twierdzą, że Kongres Polonii Amerykańskiej nie robi wystarczająco dużo, by przedstawić prawdę o roli Polski i Polaków podczas II Wojny Światowej, oraz przekonać naszych amerykańskich rodaków, że silna i suwerenna Polska chroni interesy Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa w Europie Wschodniej i promuje amerykańskie wartości wolności politycznej i gospodarki rynkowej w tej ważnej części świata.

Dlatego istotne jest, aby wymagać od tych, którzy reprezentują Państwa w Kongresie, żeby sponsorowali takie rezolucje, które przedstawią prawdę o roli Polski i Polaków w II Wojnie Światowej. Stanowisko Kongresu Polonii Amerykańskiej w sprawie roli Polski i Polaków w II Wojnie Światowej powinno być podstawą do przygotowania rezolucji, o które powinni Państwo prosić swoich Reprezentantów. Zwrócenie się do członków Kongresu będzie bardziej skuteczne niż uczestnictwo w nieprzemyślanych ulicznych demonstracjach wzywających do uchylenia ustawy Senatu 447, która obejmuje 46 krajów, a nie tylko Polskę.

Share This