Artukuł “Dziennika Związkowego” na temat zjazdu Dyrektorów KPA w Chicago.

Joanna Marszałek 20 października 2022

Zarząd i rada dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej z konsulem generalnym RP Pawłem Zyzakiem i konsulem generalnym Ukrainy w Chicago – Serhiyem Koledovem fot. Alicja Otap

W czwartek zakończyły się w Chicago pierwsze od czasu pandemii w trybie stacjonarnym – a nie zdalnym – obrady zarządu i dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress, PAC). Dużo uwagi poświęcono na forum KPA kwestii wojny na Ukrainie, a także zagadnieniu przyszłości organizacji i przyciągnięcia do niej młodego pokolenia.

Zjazdy Kongresu Polonii Amerykańskiej, największej i najważniejszej organizacji polonijnej w Stanach Zjednoczonych, odbywają się co roku jesienią. Przedstawiane są na nich raporty z rocznej działalności poszczególnych komisji KPA, dyskutowane są ważne zagadnienia, a co dwa lata wybierane są nowe władze organizacji.

Tegoroczny zjazd odbył się w dniach 19-20 października w siedzibie Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA) w Chicago pod przewodnictwem Franka J. Spuli, który jest prezesem obu organizacji. Był to pierwszy od 2019 roku zjazd KPA, w którym uczestnicy mogli wziąć udział osobiście. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię, odbył się on w formie wirtualnej.

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele wydziałów stanowych KPA z całego kraju, w tym z Illinois, Wisconsin, Michigan, Florydy, Arizony, Kalifornii, Nowego Jorku, Massachusetts.

W środę 19 października sprawozdanie budżetowe i finansowe przedstawił Bob Hughes. Raporty z waszyngtońskiego biura KPA zaprezentowali Klara Wiśniewska i John Czop. Wysiłki dotyczące zbiórki funduszy pod hasłem „Polish American 1000” omówił wiceprezes ds. rozwoju finansowego Joseph Mikołaj Rej. Oświadczenie dotyczące misji organizacji wygłosił pierwszy wiceprezes Mark Pienkos. Pod przewodnictwem sekretarza PAC Tima Kuzmy dyskutowano również na temat Rezolucji 664 w Izbie Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, dotyczącej upamiętnienia rocznicy inwazji na Polskę Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej oraz podkreślenie wielkiego znaczenia sojuszu Stanów Zjednoczonych z Rzeczpospolitą Polską. Omówiono też inicjatywę sekretarza Kuzmy pod hasłem: „This Week in Polish History”.

W czwartek raporty zaprezentowali pozostali członkowie zarządu. O zbiórce „Polonia dla Ukrainy” – która przyniosła około ćwierć miliona dolarów oraz okazała się wielkim sukcesem i odbiła się szerokim echem w całym kraju – mówiła skarbnik Micheline Jaminski. Sprawozdanie z działalności w mediach społecznościowych zdała wiceprezes ds. public relations Małgorzata Schulz. Raport przedstawiła też wiceprezes ds. kulturalnych Debbie Majka.

Gośćmi pierwszego dnia zjazdu byli konsul generalny Ukrainy w Chicago – Serhiy Koledov oraz nowy konsul generalny RP w Chicago – Paweł Zyzak.

Konsul Koledov podkreślił dobre relacje, jakie łączą dziś społeczności polską i ukraińską w Chicago, między innymi dzięki współpracy, jaka zawiązała się z prezesem Frankiem Spulą jeszcze przed atakiem Rosji. Wyraził wdzięczność za pomoc i wsparcie finansowe i humanitarne zarówno ze strony Polonii, jak i Polaków mieszkających w Polsce.

– Wcześniej mieliśmy różne okresy i problemy w naszej historii, ale teraz jesteśmy braćmi. To dla nas bardzo ważne – powiedział konsul Koledov.

Konsul Zyzak przypomniał znaczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w wejściu Polski do NATO i zapewnił członków organizacji o swojej otwartości i gotowości do dyskutowania zagadnień i rozwiązywania problemów. Zaapelował o kontynuację wspierania Ukrainy pod każdym względem, w tym finansowym, gdyż – jak powiedział – „wspierając Ukrainę, wspieramy Polskę”.

Kongres przyjął również jednogłośnie rezolucję, w której wzywa prezydenta Bidena do dalszego wspierania Ukrainy finansowo, dyplomatycznie i militarnie ioraz jak najszybszego przyjęcia tego kraju do NATO i pomocy finansowej dla Polski, która przyjęła miliony Ukraińców.


Przyjęta na zjeździe KPA rezolucja o pomocy dla walczącej Ukrainy:


Specjalne wyróżnienia za długoletnią działalność w Kongresie Polonii Amerykańskiej w swoich regionach zarząd przyznał Ludwikowi Wnękowiczowi, Anthony’emu Bajdekowi, Michaelowi Blicharzowi i Richardowi Pierchalskiemu.

Radio 103.1 FM i „Dziennik Związkowy” również otrzymały wyróżnienie od zarządu Kongresu za wysiłki na rzecz radiotonu „Polonia dla Ukrainy”.

W końcowych uwagach zamykających tegoroczny zjazd prezes Frank Spula postawił zgromadzonym pytanie o przyszłość organizacji. Przypomniał, że głównym celem, który przyświecał powstaniu KPA, była wolność Polski, a w obliczu ataku Rosji na Ukrainę idea ta dziś znów jest wyjątkowo żywa i aktualna.

Prezes Spula zwrócił uwagę, że Kongres Polonii Amerykańskiej powinien mówić jednomyślnym głosem. Dużo uwagi w swoim przemówieniu poświęcił idei przyciągnięcia w szeregi organizacji młodego pokolenia.

– Stare dobre czasy skończyły się. Pandemia pokazała konieczność dostosowania się do zmian i zaakceptowania ich. Czas zastanowić się, dokąd zmierza nasza organizacja, wprowadzić do niej młodych, być ich mentorami, a jednocześnie pamiętać, że w dzisiejszych czasach żaden z nich nie ma czasu na wielogodzinne zebrania.

Zdaniem prezesa Spuli KPA nadal jest silną i wpływową organizacją, która liczy się w Stanach Zjednoczonych i z której można być dumnym.

– Apeluję do was, popchnijmy tę organizację do przodu i nie tylko rozmawiajmy, lecz śmiało wkroczmy do akcji – mówił prezes Spula.

W tym duchu, w ostatniej części zjazdu, dyrektorzy mieli dyskutować przyszłość Kongresu w małych grupach, a następnie obrać i zgłosić zarządowi po jednym celu z myślą o przyszłości.

Na zakończenie zjazdu zgromadzonych pobłogosławił ks. biskup Piotr Turzyński, nowy delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, który przebywał właśnie z wizytą w Chicago i odwiedził siedzibę naszej gazety, radia 103.1 FM oraz PNA.

Kongres Polonii Amerykańskiej został założony w 1944 r., by reprezentować interesy Amerykanów polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. KPA jest federacją, do której należy ponad trzy tysiące polonijnych organizacji, klubów i ugrupowań weteranów. O ideach, celach i zadaniach oraz o historii i bieżącej działalność KPA można przeczytać na witrynie organizacji pod adresem: http://www.pac1944.org/.

Joanna Marszałek
j.marszalek@zwiazkowy.com

Zarząd i rada dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej z konsulem generalnym RP Pawłem Zyzakiem i konsulem generalnym Ukrainy w Chicago – Serhiyem Koledovem fot. Alicja Otap
Share This