Oświadczenie — Z okazji upamiętnienie 84. rocznicy niemieckiej inwazji na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej.

Polska została zaatakowana przez Niemcy 1 września 1939 roku. Wojsko polskie dzielnie walczyło z niemiecką inwazją. Bitwa o Westerplatte i obrona Warszawy należą do godnych uwagi przykładów polskiego oporu. Pomimo tej intensywnej obrony, w latach 1939-1946 Polska straciła 11,7 mln obywateli, w tym 5,2 mln obywateli polskich zamordowanych przez Niemcy. W wynikuzmian granic państwowych, Polska utraciła 77,9 tys. kilometrów kwadratowych, czyli obszar porównywalny z wielkością Austrii.

Historia niemieckiej okupacji Polski i skala niemieckich okrucieństw popełnianych na narodzie polskim nie jest dobrze znanaw Europie i na świecie. Jednym ze świadków tragicznej historii Rzeczypospolitej jest Arthur Bliss Lane, Amerykański Ambasador w Polsce w roku 1944-1947. Pamiętał doskonale przedwojenną Warszawę, wspaniałą niegdyś arterie stołeczną, Aleje Ujazdowskie, przezwaną w 1945 roku Aleją Stalina. w 1945 roku Warszawa przedstawiała widok niewiarygodnego zniszczenia, gruzy zburzonych przez Niemców domów zaścielały chodniki a kalekie dzieci krążyły po tych gruzach. 


Polskie Siły Zbrojne, w skład których wchodziło wiele jednostek wojskowych, Polskie Siły Powietrzne i Marynarka Wojenna RP. Siły polskie uczestniczyły w kluczowych bitwach, takich jak Bitwa o Anglię, kampania północnoafrykańska i kampania włoska. Polscy łamacze szyfrów wnieśli znaczący wkład w sojusznicze wysiłki wywiadowcze. Odegrały kluczową rolę w złamaniu niemieckiego kodu Enigmy, który dostarczał cennych informacji o planach i ruchach wroga.

Agresja i okupacja nazistowskich Niemiec spowodowały w Polsce katastrofalne zniszczenia. Kraj poniósł największe straty majątkowe, osobowe i materialne w stosunku do całkowitej liczby ludności wszystkich krajów europejskich. Skutki tego są i będą widoczne dla wielu kolejnych pokoleń. 

Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) popiera starania Polski o odszkodowania od Niemiec, za zniszczenia wojenne spowodowane inwazją i okupacją Rzeczypospolitej Polskiej przez Niemcy podczas II wojny światowej w latach 1939-1945. Kwestia ta wciąż stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań w powojennej historii Polski. 

W 83. rocznicę niemieckiej inwazji, 1 września 2022 r., polski rząd opublikował raport, który wylicza, że łączne odszkodowanie należne Polsce wynoszą 1,53 bln USD (6,22 bln złotych). Raport “Straty poniesione przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w czasie II wojny światowej 1939-1945″

Polska została pozbawiona jakiejkolwiek pomocy finansowej po II wojnie światowej. Podczas gdy Niemcy Zachodnie i inne państwa Europy Zachodniej otrzymały pomoc z Europejskiego Programu Odbudowy, znanego również jako Plan Marshalla, Polska została zmuszona przez władze sowieckie do jego odrzucenia. 

Większość członków Polonii w Stanach Zjednoczonych w pierwszym i drugim pokoleniu została bezpośrednio dotknięta II wojną światową, wielu z nich wyemigrowało w wyniku niemieckiej agresji na Polskę.

Sprawa ta musi zostać rozstrzygnięta, biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju prawa międzynarodowego i ochrony praw człowieka. Zgodnie z wszelkimi rozsądnymi standardami, rządy prawa wymagają, aby każdy kraj wypłacił odszkodowanie za wszystkie szkody spowodowane bezprawną agresją wobec innych. 

Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją reprezentującą około 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Należą do niej organizacje religijne, kulturalne, weterańskie, społeczne oraz indywidualni członkowie.

Kongres Polonii Amerykańskiej

Share This