List Prezesa Franka J. Spuli do Redakcji Pisma “The New Yorker”