Artykuł “Dziennika Związkowego” na temat nojnowszej rezolucji Kongresu Polonii Amerykańskiej.

https://dziennikzwiazkowy.com/polonia/kpa-wzywa-administracje-bidena-do-kontynuowania-pomocy-na-rzecz-ukrainy-apeluje-o-wsparcie-dla-polski-ktora-przyjela-ukrainskich-uchodzcow/

KPA wzywa administrację Bidena do kontynuowania pomocy na rzecz Ukrainy, apeluje o wsparcie dla Polski, która przyjęła ukraińskich uchodźców

Komunikat Prasowy28 października 2022

Kongres Polonii Amerykańskiej upubliczniał na swojej stronie internetowej – pac1944.org – oficjalny komunikat z pierwszego po pandemii stacjonarnego zjazdu KPA, który odbył się w Chicago w dniach 19 i 20 października 2022 roku. Na zjeździe KPA przyjęta została przez gremium rezolucja o pomocy dla walczącej Ukrainy. W rezolucji KPA wzywa administrację Bidena do kontynuowania pomocy na rzecz Ukrainy i apeluje o wsparcie dla Polski, która przyjęła miliony ukraińskich uchodźców. Tekst rezolucji – oryginał w języku angielskim i tłumaczenie w języku polskim – udostępniamy poniżej.

Rezolucja Kongresu Polonii Amerykańskiej ws. Ukrainy

Zważywszy, że Ukraina jest ofiarą niesprowokowanej agresji Rosji i

Zważywszy, że od 7 miesięcy dzielnie broni swojej suwerenności, 

Zważywszy, że Ukraina w dużej mierze również walczy o wolność i samostanowienie wszystkich niezależnych ludzi,

Zważywszy, że Stany Zjednoczone przekazały na pomoc wojskową dla Ukrainy 17,5 miliardów dolarów, najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich NATO,

Zważywszy, że Kongres Polonii Amerykańskiej zebrał ponad 250 tys. dol. w pomocy humanitarnej dla Ukrainy,

Zważywszy, że Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w NATO we wrześniu 2022 r., 

Niniejszym, właśnie teraz, Kongres Polonii Amerykańskiej wzywa prezydenta Bidena i jego administrację do:

  • Kontynuowania finansowego, dyplomatycznego i militarnego wsparcia Ukrainy;
  • Dążenia do jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do NATO;
  • Udzielenia pomocy finansowej Rzeczypospolitej Polskiej, aby mogła wspierać miliony ukraińskich uchodźców mieszkających w Polsce.

Polish American Congress Ukraine Resolution

Whereas, Ukraine has been the victim of unprovoked aggression by Russia, and,

Whereas, for seven months, Ukraine has been defending itself valiantly and fighting to maintain its sovereignty, and,

Whereas, in a greater sense, Ukraine is also fighting for the liberty and self-determination of all independent people, and,

Whereas, the United States has contributed $17.5 billion in military aid to Ukraine, the largest contribution from all the NATO countries, and,

Whereas, the Polish American Congress has raised more than $250,000 in humanitarian aid to Ukraine, and,

Whereas, Ukraine has submitted its application for NATO membership in September, 2022,

Now, therefore, be it resolved that the Polish American Congress urges President Biden and the administration to:

  • Continue its financial, diplomatic, and military support of Ukraine;
  • Vigorously seek to admit Ukraine into NATO as soon as possible;
  • Provide financial assistance to the Republic of Poland to support the millions of Ukrainian refugees now living in Poland.
Share This